Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

Adobe ColdFusion 10
ColdFusion 10 là ứng dụng hoàn toàn miễn phí, là phiên bản đầy đủ chức năng của ColdFusion để triển khai host nội bộ của ứng dụng.

Ứng dụng web tạo bởi phiên bản ColdFusion 10 có thể triển khai trên cả server Standard hoặc Enterprise, và truy cập cùng lúc từ 2 địa chỉ IP từ xa.
Đọc thêm »

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến