Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Adobe Photoshop CS6 13.0.1


[IMG]

Adobe Photoshop một chương trình cho đồ họa phổ biến mạnh mẽ nhất, cho phép bạn tạo ra hình ảnh mới và chỉnh sửa một ảnh nào đó.

Adobe Photoshop được sử dụng để tạo ra hình ảnh thực tế để làm việc với hình ảnh màu quét, chỉnh sửa, chỉnh màu sắc, collaging, chuyển đổi của đồ thị, tách màu, vv…
Đọc thêm »

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến