Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Autodesk Maya 2012 SP 2


Autodesk ® Maya ® 2012 phần mềm cung cấp một tính năng sáng tạo toàn diện được thiết lập với các công cụ mô hình, hoạt hình, mô phỏng, vẽ, match moving, và hợp lại trên một nền tảng sản xuất mở rộng. Đối với các hiệu ứng hình ảnh, trò chơi phát triển, sản xuất bài viết, hoặc các dự án phim hoạt hình 3D khác, Maya cung cấp bộ công cụ để giúp đáp ứng đòi hỏi yêu cầu sản xuất. Autodesk Maya 2012 bổ sung thêm công cụ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình công việc song song và xử lý phức tạp, sáng tạo bộ công cụ mới mạnh mẽ và nâng cao năng suất để giúp bạn tạo ra nội dung chất lượng cao hơn một cách nhanh chóng.

Đọc thêm »

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến