Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

Balabolka 2.5.0.530Balabolka là một chương trình chuyển đổi văn bản thành giọng nói. Tất cả các giọng nói máy tính đuợc cài đặt trên hệ thống của bạn đều có sẵn đối với Balabolka. Văn bản trên màn hình có thể được lưu dưới dạng file WAV, MP3, OGG hoặc WMA.
Đọc thêm »

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến