Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Chạy một chương trình cũ trong Windows 8


Compatibitity Mode là chế độ tương thích trong hệ điều hành Windows mới ở đó giúp người dùng có thể chạy các chương trình chỉ hỗ trợ cho phiên bản Windows trước đó. Chế độ này bạn đã từng gặp và xử lý trong Windows 7 trước đây, và trong Windows 8 cũng có một công cụ mới được gọi là Compatibility Troubleshooter cho phép bạn dễ dàng chạy một chương trình cũ trong hệ điều hành này. Dưới đây là các bước hướng dẫn thực hiện ở chế độ tương thích trong Windows 8 để bạn có thể làm việc với bất cứ phần mềm yêu thích nào.   
 
 

Đọc thêm »

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến