Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Chương 10: Vui Cho Được Phước ( Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương )

Đức Phật dạy:

"Khi thấy có người bố thí mà mình cũng hoan hỷ trợ giúp thì sẽ được phước rất lớn."

Có vị Sa-môn hỏi Phật:

"Có khi nào phước đó hết không?"

Đức Phật bảo:

"Ví như ngọn lửa của một bó đuốc, dẫu có vài trăm ngàn người đến mồi cho bó đuốc của họ, để về nấu cơm và xua tan bóng tối, thì ngọn lửa của bó đuốc kia cũng vẫn thế. Phước thì cũng như vậy."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến