Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Chương 23: Gia Đình Thậm Ngục

Đức Phật dạy:

"Con người bị gia đình ràng buộc còn thậm tệ hơn cả lao ngục. Lao ngục thì còn có kỳ hạn được thả chứ vợ chồng con cái thì không một ý niệm xa lìa. Bị tình ái và sắc dục truy đuổi há chẳng phải đáng sợ lắm sao? Dẫu bị rơi vào miệng hùm nhưng họ vẫn cam tâm tình nguyện và tự quăng mình xuống bùn lầy để cho lún chìm. Thế nên họ mới được gọi là Phàm Phu. Ai qua được cửa ải này là bậc A-la-hán xuất trần."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến