Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Chương 24: Sắc Dục Chướng Đạo

Đức Phật dạy:

"Trong các thứ ái dục, không gì lớn bằng sự ham muốn sắc dục. Nó quảng đại và chẳng gì ở ngoài nó. May thay chỉ có một mình nó. Giả sử có hai cái đồng như vậy thì khắp thiên hạ sẽ chẳng một ai có thể tu Đạo."

--------------------------------------------------------------------------------
Chương 25: Lửa Dục Đốt Thân
--------------------------------------------------------------------------------

Đức Phật dạy:

"Người với ái dục nặng thì cũng như kẻ cầm bó đuốc đi ngược gió--ắt sẽ lãnh cái họa đốt tay."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến