Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Chương 27: Không Chấp Đắc Đạo

Đức Phật dạy:

"Người tu Đạo thì như khúc gỗ chảy trôi theo dòng nước. Nếu nó không tấp vào hai bên bờ, không bị người kéo lấy, không bị quỷ thần bắt chận, không bị mắc kẹt ở dòng nước xoáy, và cũng không bị mục nát, thì Ta bảo đảm khúc gỗ này nhất định sẽ trôi đến biển. Người học Đạo nếu chẳng bị ái tình với dục vọng làm mê muội, chẳng bị tà kiến bủa vây, và tinh tấn tu hành Pháp Vô Vi, thì Ta bảo đảm người này chắc chắn sẽ đắc Đạo."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến