Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Chương 33: Trí Minh Phá Ma

Đức Phật dạy:

"Người tu Đạo thì như một mình mà chiến đấu với hàng vạn kẻ địch. Họ mặc áo giáp ra cửa, ý chí có thể khiếp nhược, hoặc nửa đường thoái lui, hoặc giao đấu mà chết, hoặc chiến thắng trở về. Khi Sa-môn học Đạo, họ phải nên kiên trì quyết tâm, tinh tấn dũng mạnh, không sợ thử thách ở phía trước, và phá diệt chúng ma thì sẽ đắc Đạo quả."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến