Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Chương 35: Trừ Bẩn Sáng Hiện

Đức Phật dạy:

"Như người thế gian rèn luyện sắt, họ nung nấu và loại bỏ cặn bã để làm thành đồ dùng với phẩm chất tốt nhất. Người học Đạo cũng thế: nếu trừ đi tâm cấu nhiễm thì hạnh liền thanh tịnh."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến