Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Chương 42: Hiểu Đời Như Huyễn

Đức Phật dạy:

"- Ta xem quyền cao chức trọng như bụi thổi qua kẽ hổng.
- Ta xem vàng bạc ngọc báu như mấy miếng ngói vụn.
- Ta xem tơ lụa trắng mịn như tấm giẻ rách nát.
- Ta xem Đại Thiên Thế Giới như một hạt của trái haritaki.
- Ta xem nước trong hồ Vô Nhiệt như dầu [chỉ đủ] thoa chân.
- Ta xem môn phương tiện như đống châu báu hóa hiện.
- Ta xem Vô Thượng Thừa như giấc mộng vàng lụa.
- Ta xem Phật Đạo như hoa đốm trước mắt.
- Ta xem thiền định như trụ núi Tu-di.
- Ta xem Niết-bàn như ngày đêm đều thức.
- Ta xem điên đảo thẳng ngay như sáu con rồng bay lượn.
- Ta xem bình đẳng như cảnh giới Nhất Chân.
- Ta xem giáo Pháp hưng thịnh như cây cối trong bốn mùa."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến