Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Chương 6: Nhẫn Ác Không Sân (Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương )

Đức Phật dạy:

"Khi kẻ xấu nghe việc thiện của bạn rồi cố đến quấy rối. Lúc đó, bạn hãy nên tự kềm chế mình và đừng nổi sân hay trách mắng gì. Hễ ai đến làm ác thì sẽ tự chuốc lấy quả ác."

--------------------------------------------------------------------------------
Chương 7: Ác Về Kẻ Gây
--------------------------------------------------------------------------------

Đức Phật dạy:

"Có người nghe Ta gìn giữ Đạo và thực hành đại nhân từ thì cố đến mắng Ta. Ta im lặng và không trả lời. Khi họ chửi xong, Ta hỏi:

'Nếu ông đem quà cho người khác nhưng họ chẳng nhận, vậy món quà đó có về lại với ông không?'

Đáp rằng:

'Về chứ!'

Ta bảo:

'Nay ông nhục mạ Ta nhưng Ta không nhận. Ông đích thân mang họa đến thì nó tự về lại với ông thôi. Nó như âm vang theo tiếng, như bóng hiện theo hình, và sẽ không bao giờ lìa xa. Vì vậy, hãy thận trọng chớ làm ác.' "

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến