Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Chương 8: Hại Người Hại Mình ( Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương )

Đức Phật dạy:

"Kẻ ác hại người hiền thì cũng như tự ngửa mặt phun nước miếng lên trời. Nước miếng không đến trời mà rơi ngược vào chính mình. Đây cũng như có người cầm nắm bụi ném ngược gió. Bụi không đến người mà thổi vào chính họ. Người hiền thì không thể hại; gieo họa cho người tức sẽ tự diệt mình."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến