Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Deep Freeze Standard Edition 7.51.020.4170


Faronics Deep Freeze giúp loại bỏ thiệt hại máy trạm và thời gian chết bằng cách làm cho cấu hình máy tính không thể phá hủy. Một khi Deep Freeze được cài đặt trên một máy trạm, bất kỳ thay đổi nào được thực hiện cho máy tính . 

Đọc thêm »

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến