Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Gmail Notifier Pro v4.3.3

Gmail Notifier Pro là một ứng dụng Windows có khả năng kiểm tra nhiều tài khoản Gmail cho mail mới và thông báo hiển thị.Với Gmail Notifier, người dùng Gmail sẽ cập nhật thông tin về hộp thư nhanh chóng và trực tiếp ngay từ desktop ,sẽ thông báo cho người dùng được biết mỗi khi có email mới được gửi đến.


Tính năng nổi bật
Chuyên nghiệp thông báo của Gmail
Kiểm tra nhiều tài khoản Gmail, bao gồm Google Apps cho thư mới.
Hỗ trợ cả hai giao thức IMAP Atom và cho Mail.

Đọc thêm »

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến