Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Half-Life 2: Deathmatch


[IMG]

Information about the game:
  • Title: Half-Life 2 Deathmatch
  • Genre: Action
  • Developer: Valve
  • Publisher: Valve
  • Platform: PC
  • Year: 2012
  • Language: Multi
  • Audio language: ENG
  • Enabling | reg. code: Sew
  • Size: 1.47 GB (subject to 5% of the recovery)
Đọc thêm »

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến