Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

Hệ thống Ipv4 đã chạm tới "ngưỡng giới hạn"


-Hệ thống địa chỉ IPv4 được tạo ra mới mục đích đánh cho mỗi máy tính kết nối vào mạng internet một con số riêng biệt, giúp cho thông tin có thể tìm tới đúng nơi cần đến ngay khi nó được chuyển đi từ bất cứ địa điểm nào trên thế giới. 
-Mới đây, RIPE NCC - Hiệp hội các tổ chức quản lý mạng Internet khu vực châu Âu phải đưa ra tuyên bố rằng họ đã sử dụng đến gói địa chỉ IP chưa cấp phát cuối cùng.
-Tốc độ tiêu thụ địa chỉ IP càng lúc càng nhanh, đẩy hệ thống này đến giới hạn và cần được thay thế để Internet phát triển lên một tầm cao mới. Đó là Ipv6.

Hệ thống được sử dụng trong suốt 30 năm qua để kết nối các máy tính trên toàn thế giới đã đến lúc cần được thay thế nhằm đáp ứng những đòi hỏi cấp thiết trước sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghệ thông tin.


he-thong-ipv4-da-cham-toi-nguong-gioi-han
Vint Cerf, một trong những người khai sinh ra Internet. 

Hệ thống địa chỉ IPv4 được tạo ra mới mục đích đánh cho mỗi máy tính kết nối vào mạng internet một con số riêng biệt, giúp cho thông tin có thể tìm tới đúng nơi cần đến ngay khi nó được chuyển đi từ bất cứ địa điểm nào trên thế giới. Bản phác thảo đầu tiên được xây dựng vào thập niên 60 của thế kỷ trước và được chuẩn hóa vào năm 1981.
Đọc thêm »

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến