Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Microsoft Autoruns 11.34
Microsoft Autoruns 11.33 sẽ giúp bạn quản lí một cách toàn diện các vị trí mà các chương trình khởi động cùng với Windows, đưa cho bạn toàn quyền xử lí chúng. Autoruns liệt kê cho bạn rất chi tiết những thông tin về các chương trình đó, sắp xếp chúng theo các phân mục như Registry Key, Logon, Explorer, Services, Schedule Tasks, Winsocks, … Ngoài tên và vị trí của chương trình, bạn còn có thể xem từng module DLL mà chương trình nạp vào bộ nhớ.
Đọc thêm »

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến