Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Ni sư tự xây chùa ( thật đáng khâm phục ! )CN nghe Thầy Thích Huyền Diệu và Thầy Thích Phước Tiến nói nếu thành tâm tụng Kinh Pháp Hoa thì sẽ được Chư Phật và Bồ Tát phù hộ cho việc xây Chùa được thuận lợi và hoàn thành nhanh chóng , vì Kinh Pháp Hoa có công lực rất là mạnh . Mà thật sự xem video thấy Chùa của Thầy Huyền Diệu và Thầy Thích Phước Tiến xây lên rất là hoành tráng , Chùa rất là to và được đông đảo Phật tử xa gần ủng hộ hết mình , phật pháp thật là nhiệm mầu , khg làm sao mà diễn tả hết được !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến