Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

Truy cập Facebook từ dòng lệnh Linux


Hầu như tất cả mọi người, đặc biệt là ở các quốc gia sử dụng Facebook đầu tiên trên thế giới. Tất cả bạn bè, sự kiện, hình ảnh, và nhiều hơn nữa thường được tìm thấy trên Facebook chứ không ở bất kỳ trang web nào khác. Một điều thú vị là họ không muốn sử dụng Facebook bằng cách vào trang web như mọi người khác. Thay vào đó, họ tìm cách truy cập vào Facebook từ dòng lệnh Linux. Điều này như một kỳ công không thể, nhưng với PHP script thì không phải là khó lắm!

 
 
Lệnh fbcmd
 
 
fbcmd là một lệnh đơn giản của PHP script so với Facebook, cho phép bạn thực hiện các dòng lệnh trên Facebook thông qua script nếu như script là một ứng dụng nguyên bản cài đặt. Từ đây, bạn có thể sử dụng lệnh cho chương trình cũng như bạn đang sử dụng lệnh trên các phiên bản của DOS.
 
 
 
Yêu cầu: 
 
 
 
Để sử dụng script, bạn sẽ cần phải chắc chắn rằng bạn có một số bản cài đặt PHP. Trong Ubuntu, bạn có thể cài đặt chúng bằng cách gõ lệnh: sudo apt-get install php5-cli php5-curl. Các bản phân phối Linux nên có các lệnh tương tự với tên gói. Một khi những bản đó được cài đặt, bạn có thể tải fbcmd từ liên kết này https://raw.github.com/dtompkins/fbcmd/master/fbcmd_update.php. Một khi file được tải về, bạn tiến hành cài đặt file: php fbcmd_update.php.
 
 
Thiết lập
 
 
 
Khi sử dụng lệnh fbcmd đòi hỏi bạn phải chứng thực với Facebook, nhưng fbcmd không sử dụng các thông tin đăng nhập truyền thống. Thay vào đó, bạn sẽ cần phải có một quá trình cài đặt để có thể truy cập vào Facebook. Đầu tiên, bạn chạy file fbcmd vừa cài đặt và bạn sẽ thấy một số chỉ dẫn bên trong và bạn có thể bắt đầu. Đầu tiên, bạn gõ lệnh fbcmd để mở kết nối đến Facebook, sau đó, bạn gõ lệnh fbcmd go auth để khởi động một trình duyệt với một mã xác thực dựa trên tài khoản Facebook của bạn.
 
 
 
 
 
 
Sau đó, bạn gõ lệnh fbcmd auth [code], thay thế [code] với mã xác thực. Bây giờ, bạn có thể sử dụng bằng cách gõ lệnh fbcmd addperm, và kiểm tra bằng cách sử dụng lệnh fbcmd showperm.
 
 
Đọc thêm »

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến