Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Tu tại gia
Âm thanh hư ảo : ( thơ cho giới nói dối )

Thiện ác từ gốc tâm sanh ,
Phúc họa từ gốc miệng lành dữ nên
Hành động do ý làm nền ,
Nhân lời nói quấy qủa rền vang lâu .
Quân tử trọng lời đứng đầu ,
Bình bầu mồm miệng nhịp cầu tương giao .
Công bằng chính trực lời trao ,
Không cong ,không vẹo câu nào cũng nên .
Không nói hay dở tỵ hiềm ,
Người sai , mình đúng dữ hiền khen chê .
Khua môi múa mỏ chợ quê ,
Giữ lời , giữ miệng như về thành vua .
Nặng lời nghiệp chướng hơn thua ,
Họa tai thân miệng đều do tiếng lời .
Bướng ngang càng quấy ở đời,
Xung đột quậy phá do người lầm ngôn .
Sống bị miệt thị khinh lờn ,
Chết còn tiếng dữ lưu tồn cháu con .
Nghiệp chướng ràng buột khg mòn ,
Kềm sắt kéo lưỡi linh hồn nát tan .
Nước đồng sôi cháy ruột gan ,
Miệng môi tê tái thân mang đọa sầu .
Kệ rằng cười nịnh khua múa lưỡi môi ,
Nói càng nói bướng miệng đời khen chê ,
Ham vui thủ lợi chấp nê ,
Tránh sau nghiệp chướng đi về khổ thân .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến