Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Windows 8 Transformation Pack 6.0

Windows 8 Transformation Pack giúp bạn chuyển đổi XP, Vista hoặc hệ thống Windows 7 cơ bản trông giống như Windows 8 và một số các tính năng mô phỏng của nó.Bạn không cần phải mua Windows 8 hoặc bất kỳ ứng dụng của bên thứ 3 để có được giao diện người dùng trải nghiệm Windows 8. Gói chuyển đổi chỉ đơn giản là sẽ tạo hoàn tất cho bạn miễn phí!

Windows 8 Transformation Pack sẽ cập nhật Windows XP, Windows Server 2003 và giao diện Windows 7 với Windows 8 bằng cách thêm vào một số chủ đề và thay thế các tập tin hệ thống.

Đọc thêm »

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến