Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Zoom Player 8.50Zoom Player là phần mềm chơi mọi định dạng video, audio thông dụng và cả định dạng hình ảnh, Flash (SWF). Tính năng nổi bật của Zoom Player là cho phép bạn điều khiển chương trình thông qua năm phím điều hướng trên bàn phím, khả năng tạm ngừng và phát lại đoạn đang xem vào lần sau.
Đọc thêm »

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến