Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

EditPlus Text Editor 3.41

Phần mềm EditPlus hỗ trợ cho nhận dạng và làm đổi màu các cấu trúc file HTML, CSS, PHP, ASP, Perl, C/C++, Java, JavaScript và VBSCript. Ngoài ra người dùng có thể tự định nghĩa tập tin cấu trúc theo ý mình.


Download EditPlus 3.41 Full - Công cụ hỗ trợ edit code mạnh mẽ

Tính năng thích hợp trên Internet:
- Dùng chính EditPlus để làm web browser xem và chỉnh sửa nội dung của tập tin HTML hoặc java applet mà không cần chạy thêm trình browser.
- Tích hợp sẵn các lệnh FTP để upload tập tin lên FTP hoặc chỉnh sửa trực tiếp tập tin nằm trên FTP server.
- Làm sáng các URL và địa chỉ email.
- HTML toolbar: Thêm HTML tags nhanh và dễ từ toolbar này, hỗ trợ cả các tính năng chèn màu, chèn ký tự, tạo bảng table và tạo đối tượng.
Đọc thêm »

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến