Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

FreeFixer 0.66
FreeFixer là một tiện ích gỡ bỏ miễn phí sẽ giúp bạn xóa các phần mềm không mong muốn như virus, trojan, spyware, adware, và rootkit. FreeFixer hoạt động bằng cách quét một số vị trí mà phần mềm không mong muốn được biết là xuất hiện hoặc để lại dấu vết. Việc quét các vị trí bao gồm các chương trình bắt đầu khi bạn khởi động lại máy tính, các chương trình chạy trên máy tính, các plug-in trên trình duyệt, thiết đặt trang chủ của bạn…
Đọc thêm »

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến