Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

16 điềm chiêm bao - HT Thích Giác Hạnh giảng ( hay )


Phần 1 :Phần 2:

http://www.youtube.com/watch?v=SZjp9T9VhZk&feature=relmfu


Thầy giảng :

- Mình ăn ở có đức mới giữ được tài sản của mình , tiền của mới ở bền với mình .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến