Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Cách cư xử ở đời

Thầy Nhan Uyên(*), hỏi Đức Khổng Tử: "Hồi này muốn nghèo mà cũng được như giàu, hèn mà cũng được như sang, không phải khỏe mà có oai, chơi bời với người ta suốt đời không lo sợ gì, muốn như vậy, có nên không?"

Đức Khổng Tử nói: "Người hỏi thể phải lắm. Nghèo, mà muốn cũng như giàu, thế là biết bằng lòng với số phận không ham mê gì. Hèn, mà cũng muốn như sang, thế là biết nhún nhường và có lễ độ. Không khỏe, mà muốn có oai, thế là biết thận trọng, cung kính không lầm lỗi gì. Chơi bời với mọi người mà muốn suốt đời không lo sợ, thế là biết chọn lời rồi mới nói."

(*) Nhan Uyên: tên là Hồi, người nước Lỗ, thời Xuân Thu, học trò giỏi nhất của Đức Khổng Tử.


Lời bàn :

Không cần công danh phú quí thế là biết giữ thiên tước hơn là nhận tước; không để ai khinh lờn được thế là biết trọng phẩm giá mình; không muốn đeo cái lo vào mình thế là biết giữ thân không phiền lụy đến ai. Ở đời mà giữ trọn vẹn được mấy điều như thế, tưởng thật là một cách vui thú rất cao thượng vậy.Trích từ  "Cổ học tinh hoa"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến