Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

Lời cuộc sống.

Mỗi câu danh ngôn đều mang trong nó tính triết lý sâu sắc về cuộc sống. Hãy đọc, suy ngẫm, chiêm nghiệm và thưởng thức chúng - kho tàng trí tuệ của nhân loại.

Phải có nhẫn nại công việc mới thành công.
                                          Thư Kinh

Nhân đức vặt, khí khái xằng thường làm hư việc lớn.
                                          Luận Ngữ

Roi tuy dài, không đánh tới bụng ngựa.
Quyền thế tuy mạnh nhưng không trị được nhân.
                                         Tả Truyện

Lấp nước không lấp từ nguồn tự nhiên nước cứ chảy, chặt
Cây không chặt tận gốc tất cây lại nảy mầm.
                                          Sử Tô

Người quân tử chăm lo việc lớn, nghĩ đến việc xa,
Kẻ tiểu nhân thì chỉ nghĩ đến việc gần không làm đến việc to.
                                         Tả Truyện

Người "Trí" hay lo.
Người "Nghĩa" hay làm.
Người "Nhân" hay trì hoãn.
                                          Cốc Lương

Việc đáng làm thẳng tay mà không thẳng tay thì thường bị hại.
                                           Hán Thư

Gỡ chỉ rối không nên nóng nảy.
                                      Cung Toại Truyện.

Cứng quá thì gẫy, mềm quá thì hư.
                                        Tuấn Bất Nghi

Nước đã đổ đi sau hốt lại không được.
Việc đã hỏng sau hối hận không được.
                                           Mã Vũ

Không quý một khối vàng, mà quý một giờ đã qua.
                                      Hoài Nam Tử

Khí kiêng nhất là hung hăng.
Tâm kiêng nhất là hẹp hòi
Tài kiêng nhất là bộc lộ.
                                         Lã Khôn

Người có tính đa nghi thì đừng nên làm việc lớn.
                                 Kinh Viên Tiểu Ngữ

Người khôn không đánh nhau với số mạng mà đánh nhau với lẽ phải.
                                     Trần Kế Nho

Người mà tính khí bất thường thì không làm nên việc gì cả.
                                  Tăng Quốc Phiên.

Xưa nay người thường mà bại hoại vì lười.
Người quân tử bại hoại vì kiêu căng.
                                  Tăng Quốc Phiên

Có của mà không kín đáo là gợi cho người lấy trộm.
Có nhan sắc mà hay vuốt ve là gợi cho người trêu ghẹo.
                                        Kinh Dịch

Không ghen ghét ai, không cầu cạnh ai thì làm chuyện gì cũng tốt.
                                      Thư Kinh

Chớ nên lo người ta không biết mình, chỉ lo mình không biết phân biệt người ta mà thôi.
                                         Luận Ngữ

Không biết lo xa ắt phải buồn gần.
                                         Luận Ngữ

Người quân tử hợp quần mà không phe đảng.
                                         Luận Ngữ

Thương người người thương lại, kính người người kính lại.
                                           Mạnh Tử

Kẻ tự cho mình là giỏi thì tai không còn được nghe lời hay lẽ thiệt nữa.
                                         Gia Ngữ

Đối với người có nhiều tài đức thì đừng chê bai nhỏ mọn.
Đối với người có nhiều danh dự thì chớ chỉ trích những lỗi lầm.
                                       Hoài Nam Tử

Dùng lòng thương để cai trị người, dùng lòng ngay thẳng để trị ta.
                                     Đổng Trọng Thư

Con người giữ được ba điều: Sống cho đúng lẽ phải. Tôn trọng phép nước. Giữ được lòng người. Như thế là trong sạch.
                                       Bảo Huấn

Người có lòng nhân thì vinh hiển, kẻ thất nhân tâm thì nhục.
                                          Mạnh Tử

Sự học, trước hết phải biết phân biệt việc nghĩa với việc hại.
                                     Trương Thức

Chớ nói công việc này khó, có khó mới nên người.
                                       Pascal

Làm chuyện gì phải nghĩ đến nhân tâm. Thắng trăm trận giặc không bằng chiếm đoạt được lòng người.
                                        Fenelon

Thánh đường mở cửa nhưng chẳng thấy ai vào. Nhà tù tuy chật nhưng nhiều người vô. Chỉ vì con người thích làm điều dữ mà không thích chuyện lành.
                               ANDRé MAUROIS

Càng học thật cao càng thấy mình ngu dốt.
                                     EINSTEIN

Lên rằng hay thế mà rất hay. Khoe có công thế mà mất công.
                                     Thư Kinh

Học chữ nghĩa thì dễ, học cho nên người thì khó.
                                     SéVIGNé

Cứng quá thì gẫy. Thẳng quá thì đứt.
                               Lục Thao Tam Nghị

Nhân nghĩa làm cao con người. Tiền tài danh vọng làm nhục con người.
                                         EUCLIDE

Loài kim vì cứng mà gẫy, nước vì mềm mà được hoàn toàn.
                                       Bảo Phác Tử

Không gì nghèo bằng thiếu tài. Không gì hèn bằng thiếu trí.
                                        Uông Cách

Nghèo là cảnh thường của học trò. Chết là sự hết của loài người.
                                             Gia Ngữ

Đừng oán ta không bằng ai, người không bằng ta vô số.
Đừng khoe ta giỏi hơn ai, người giỏi hơn ta rất nhiều.
Muốn cầu tiến hơn người, ra đời phải biết ngước mặt nhìn tới. Vì nhìn xuống ta thấy hơn người, nhưng nhìn lên ta chỉ là con số không vĩ đại.
                                     FRANCOS MAURIAC

Chớ đem điều mình giỏi mà bắt người khác cũng làm như thế. Chớ đem điều mình hay mà khinh người không được thế.
                                       Triệu Khiêm

Danh vọng càng nhiều thì gian nan càng khó nhọc. Tương lai càng tươi sáng thì cạm bẩy càng nhiều.
                                        SéNèQUE

Suốt đời làm lành cũng chưa đủ.
Một ngày làm ác, tội ác có thừa.
                                        Hà Viên

Nghe thấy người hay thì nghi ngờ. Nghe thấy người dở thì tin thế là bụng đầy gươm giáo.
                                     Trn Thế Nho

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến