Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

Nhận lỗi là xấu?

Không ít bạn trẻ nghĩ rằng, nếu nhận lỗi tức là thú nhận mình là người lỗi lầm, suy giảm giá trị bản thân...

Họ quên rằng, khi dám nhận lỗi bạn đã thể hiện được mình là người chân thật, hơn thế nữa đó là một người can đảm, tự trọng. Người ta thấy bạn sai nhưng không thể khinh thường bạn.

Nhận lỗi cũng giúp bạn trở nên thanh thản, nhẹ lòng hơn là cứ mang một “cục lỗi” trong người. Việc nhận lỗi không làm giảm giá trị bản thân mà khiến bạn càng được tin cậy hơn.

Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến