Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Sống có mục tiêu

Tiềm năng của con người cũng giống như một đại dương chưa được khám phá, một lục địa mới hãy còn tinh khôi, một thế giới của nhng khả năng chờ được cởi trói để hướng đến nhng điều vĩ đại" - Brian Tracy.

Thành công chính là mục tiêu cần phải hướng tới, còn tất cả nhng điều khác chỉ nhằm tiếp thêm nhiên liệu cho cuộc hành trình đó mà thôi. Tất cả nhng người thành công đều có thiên hướng chú trọng vào mục tiêu của mình. Họ nhận biết được điều mình kỳ vọng và dồn hết tâm sức trong từng phút từng giờ để đạt được điều đó.

Trong quá trình này, khả năng xác định mục tiêu có thể được xem là k năng quan trọng nhất. Mục tiêu s cởi trói cho thái độ tích cực, giải phóng các ý tưởng và năng lượng giúp bạn nhanh chóng chạm đến đích.

Nếu không có mục tiêu, tương lai của bạn chỉ biết phó mặc cho sự may rủi. Ngược lại, với một mục tiêu xác định, bạn s lao đi như một mũi tên đang nhắm thẳng đến đích.

Trong bạn luôn tiềm ẩn rất nhiều khả năng chưa được khơi dậy và sự thực là bạn chỉ mới sử dụng một phần rất nhỏ nhửng khả năng ấy.

Việc bạn xuất phát từ  đâu không thành vấn đề mà điều quan trọng nhất là bạn đang hướng đến đâu. Nhng ước muốn và suy nghĩ của bản thân s thúc đẩy bạn tự tin phát triển năng lực và kích thích mức độ cảm hứng để bạn tiến nhanh về đích.

Trích từ  " Chinh phục mục tiêu - Goals!" - Brian Tracy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến