Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Xác định rõ mục đích làm việc của bạn

Thước đo sự thành công không phải là làm được bao nhiêu công việc, mà là làm ra bao nhiêu thành quả. Nếu làm không ra thành quả, thì chỉ là uổng công.

Một cuộc nghiên cứu thú vị về loài sâu róm chứng minh điều này :

Một nhóm những con sâu róm đả được đặt lên mép một chiếc chậu hoa lớn, làm cho đầu đuôi của chúng nối liền với nhau, xếp thành một cái vòng tròn. Những con sâu róm đó đã bắt đầu bò, nhưng nếu những con sâu róm đó muốn ăn được thức ăn thì phải giải tán đội ngũ của chúng, không thể tiến lên theo kiểu con nọ nối đuôi con kia.

Ngoài dự đoán, những con sâu róm này không rời bỏ hàng ngủ mà quay về hướng thức ăn. Chúng đã bò quanh mép chậu hoa suốt 7 ngày 7 đêm, cho đến khi chết đói mới thôi.

Những con sâu róm đó đã tuân thủ tập quán, tiền lệ, kinh nghiệm trước kia của chúng, tuy làm việc rất vất vả, nhưng chẳng đạt được thành quả nào.

Nhiều người làm việc không thành công cũng gần giống như những con sâu róm này. Họ tự cho rằng bận rộn chính là thành tích, bản thân sự làm việc chính là thành công.

Những người làm việc không thành công thường đã lẫn lộn giữa bản thân công việc với thành quả của công việc. Họ cho rằng công việc nhiều, nhất là công việc gian khổ, thì nhất định sẽ đem đến thành công. Nhưng không phải bất kỳ công việc hoạt động nào cũng có thể đảm bảo thành công.

Xác định rõ mục tiêu làm việc sẽ giúp cho chúng ta tránh được phát sinh những trường hợp tương tự đó. Nếu bạn đã vạch kế hoạch mục tiêu làm việc, lại định kỳ kiểm tra tiến độ công việc, thì tất nhiên bạn sẽ chuyển trọng điểm từ bản thân công việc sang kết quả công việc, chứ không phải chỉ đơn thuần dùng công việc để lấp hết thời gian mỗi ngày. Dựa vào thành quả có thể làm ra được để thực hiện mục tiêu, có như vậy mới có thể thành công.

Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến